Regulamin sprzedaży

Administratorem strony jest Zuzanna Kurzyna ul. Zdziarska 81G/1 03-289 Warszawa, NIP 525-231-08-20, REGON 388170773, kontakt@psycholog-zdrowia.pl Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności skontaktuj się kontakt@psycholog-zdrowia.pl Zamówienia nie opłacone w ciągu 5 dni roboczych zostają anulowane. Jeżeli został dokonany przelew zostanie zwrócony na konto w ciągu 7 dni.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Psycholog Zdrowia, dostępny pod adresem psycholog-zdrowia.pl jest prowadzony przez Zuzanna Kurzyna ul. Zdziarska 81G/1 03-289 Warszawa NIP 525-231-08-20 kontakt@psycholog-zdrowia.pl
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internetu. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://psycholog-zdrowia.pl/sklep
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem” , prowadzony przez Zuzanna Kurzyna, przyjmujący zamówienia poprzez stronę https://psycholog-zdrowia.pl/sklep

Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.

§ 2 Usługi świadczone przez sklep

Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 1. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
 2. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,
 3. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:
  – Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
  – Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
  – Posiadanie konta pocztowego e-mail.
 2. Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

§ 4 Zakupy w Sklepie

 1. Ceny produktów widoczne na stronie podawane są w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT
 2. W przypadku towarów cyfrowych (ebooki, audiobooki, programy online) Cena Produktu jest ceną ostateczną. W przypadku produktów fizycznych do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.
 3. Dostarczenie opłaconych produktów cyfrowych następuje od razu po dokonaniu płatności (chyba, że w opisie Produktu podano inaczej) na podany przy zamówieniu adres e-mail. Dostarczaniem zamówień produktów fizycznych zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni (od chwili otrzymania przez nas zamówienia).
 4. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia . Koszty są wskazane w trakcie procesu składania zamówienia, przed potwierdzeniem zamówienia. Koszt przesyłki ponosi Klient.
 5. Proces zakupów składa się z pięciu etapów:
  – wybór Przedmiotu,
  – złożenie zamówienia,
  – wybór formy płatności i dostawy,
  – potwierdzenie złożenia zamówienia,
  – płatność.
 6. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia przesyłki dane.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.
 8. Na zamówione produkty Sklep wystawia fakturę.

§ 5 Formy płatności za zamówienie

 1. Istnieją dwie formy płatności za zamówienie:
  PayNow (w tym płatności kartą i e-przelewem),
  PayPal.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności dla kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
  mastercard and visa
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7 Reklamacje

 1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.
 2. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Zuzanna Kurzyna ul. Zdziarska 81G/1 03-289 Warszawa NIP 525-231-08-20 kontakt@psycholog-zdrowia.pl danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest Zuzanna Kurzyna ul. Zdziarska 81G/1 03-289 Warszawa NIP 525-231-08-20 kontakt@psycholog-zdrowia.pl

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.

Data opublikowania regulaminu: 1 kwietnia 2022 r.